3 poemas de Miao-Yi Tu, poeta taiwanesa

Miao-Yi Tu 凃 妙 沂 (1961) es una poeta, escritora, editora y artista taiwanesa.