Bacs de vidre, de Carles Alòs (Ed. Germania, 2012)

Bacs de vidre és un poemari viu que alhora explica la vida de manera transparent i senzilla; cada...